Çocuk Gelişiminde Aile Mi Çevre Mi Etkilidir?

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 09:45

Çocuk Gelişiminde Aile

Aile, çocuğun temel ihtiyaçlarının ve güveninin karşılandığı ilk sosyal ortam olarak değerlendirilmektedir. Beslenme, barınma, sevgi ihtiyacı ilk olarak aile tarafından sağlanan ve karşılanan ihtiyaçlardır. Çocuk güven duygusunu, kültürünü ailede oluşturmaya başlar. Ancak bunun yanında oluşan kişisel özellikler ve kültür yalnızca ailede şekillenmez. Bu süreçte çevrenin (okul, arkadaş, televizyon) etkisi oldukça yüksektir.

Çocuğun kendisini şekillendirmeye başladığı süreçte aile faktörü oldukça önemlidir. Hiçbir eğitim olması gerekenden az veya fazla verilmemelidir. Bu doğrultuda dikkat edilmesi gereken hususlar; çocukların sorularını yanıtsız bırakmamak, hatalarını yüzüne vurmamak, aşırı tepki göstermemek, tehdit etmemek, konuşma ve ifade etme olanağı tanımak, baskı kurmamak, fazla korumacı davranmamak gibi çocuğa birey olma yolunda rehberlik edecek unsurlardır.

Çocuk Gelişiminde Çevre

Çocuk yalnızca aileden öğrenmez. Hatta aile ne kadar çocuğu salt kendi kültürleri çerçevesinde şekillendirmek isteseler de çocuklar asla tek bir kültürle sınırlı kalmazlar. Okulda karşılaştıkları arkadaşları, arkadaşlarının aile yaşantılarından duydukları, televizyondan izledikleri, sokakta yürürken gözlemledikleri, şarkılardan duydukları ve daha birçok unsur ona bu süreçte eşlik etmektedirler. Bu gibi durumlarda çocukların öğrendikleri “yanlış” diye sert şekilde nitelendirilip kestirilip atılmamalı, çocuğa karşıt örneklerle çatışma ortamı kurularak doğruyu kendisinin bulması sağlanmalıdır.

Çocukların birey olma yolunda attıkları en belirgin adımlar taklit olarak değerlendirilebilir. İlk olarak anne ve baba model olarak alınır, sonrasında öğretmen, izlediği-hayran olduğu bir karakter bunu izler. Yani aile bu durumda yalnızca çocuğun davranışlarını değil kendi davranışlarını da şekillendirmeli ve çocuğun izlediklerine ve girdiği ortamlara dikkat etmelidir. Özetlemek gerekirse çevre çocuk gelişiminde oldukça etkilidir ancak temel olarak çocuğun sağlıklı gelişim yaşaması aile tarafından sağlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir